Gamla flaskor

Revision av gamla flaskor

När en gasolflaska blir för gammal får den ej längre fyllas med gasol. Detta är naturligtvis ett sätt att skydda användaren mot att flaskan ej uppfyller de säkerhetskrav som måste gälla vid användandet av tryckkärl.

På en gasolflaska kan märkningen se lite olika ut. En variant är att det står att gasolflaskan är godkänd till ett visst datum. En annan variant är att flaskan är stämplad med exempelvis "01". Detta innebär att flaskan genomgick kontroll 2001 och att den är godkänd tio år framåt, dvs tom 2011.

Vid en sk revision genomgår flaskan invändig och utvändig inspektion, tryckprovning upp till 30 Bar, byte av ventil, blästring och målning, vägning och stämpling av TARA-vikt (tomvikt) samt stämpling av när kontrollen genomfördes.

Höllvikens Gasol har filosofin att varje kund får bära kostnaden för att hålla sin flaska godkänd och i utbyte får man köpa gasolen billigt. Det kostar i dagsläget ca 260 kr att revidera en P11 flaska. När man lämnar en gammal flaska hos oss försöker vi ge kunden en flaska med så lång "livslängd" som möjligt. Då vi inte alltid har nya flaskor på lager har vi sagt att ett minimum är att flaskan har en livslängd på sex år. Håller man fast vid samma flaska i sex år blir således kostnaden för revisionen väldigt låg och i utbyte får man köpa gasolen väldigt billigt.

Priser för revision (inkl moms):

Campingflaskor upp till två kg     200 kr

P6, P11                                       260 kr

PA6, PA11                                   260 kr

P19                                             350 kr

P45                                             480 kr

M16                                             900 kr

Komposit (PC5, PC10)               400 kr

Vissa flaskor kan dock inte revideras eller har sådant utseende att vi får svårt att sälja dem vidare till ny kund trots revision. Om flaskorna har någon skada (typ buckla) måste de kasseras. Stålflaskor (typ campingflaskor, P6, P11, P19, P45) blir som nya efter revision medans aluminiumflaskorna och kompositflaskorna behåller sitt nuvarande utseende. Därför kräver vi mer vad gäller utseendet av dessa flaskor för att byta in dom mot "nya" godkända flaskor. Vårt dilemma är ju att vi måste kunna sälja vidare den flaska ni lämnar in.