Gasbrasa

Öppetider

De flesta vardagar: 18.30 - 19.00

Lördag: 10.00 - 12.00

Söndag: Varierande

  


Höllvikens Gasol AB

0705 - 423464


Ett meddelande spelas in dagligen med dagsaktuella öppetider. Ring och lyssna av telefonsvararen innan ni åker ut till oss.Gasbrasor för naturgas och gasol från Holländska Faber

En gasbrasa kan vara en fantastiskt trevlig värmekälla för hemmet. Faber har lång erfarenhet av att tillverka  vedeldade, elektriska  och gasbrasor (både gör gasol och naturgas). Fördelen med gasbrasan är renheten och enkelheten att starta/stänga av brasan. I de flesta fall sker det genom en knapptryckning på fjärrkontrollen. Det finns såväl fristående gasbrasor vars huvudändamål är att värma till de inbyggda brasorna där det bara är ens egen kreativitet som sätter begränsningar hur man kan utforma gasbrasan tillsammans med rummets design. Modeller och prislista i länken till vänster

Tryck för:

Faber har utvecklat patenterade brinnsätt för gasbrasan och oavsett om man väljer att använda keramiska vedträn eller stenar i brasan blir gasbrasan en vacker dekoration i rummet såväl som en riktigt bra värmekälla.Se även denna YouTube länk som visar Faber`s patenterade Step-Burner teknik :

Även skorstenen är utvecklad som ett kombinationsrör där både inluft och "avgaser" leds genom samma rör (dock i olika delar av röret)

Den mesta informationen om gasbrasorna och deras funktionssätt finns på Faber`s hemsida. Se www.faberfires.com

Se denna YouTube länk från Faber för installation av gasbrasa

Efter presentationen av modellerna kommer vi presentera en investeringskalkyl så att ni kan få en ungefärlig bild av vad totalkostnaden kan förväntas hamna vid en installation.

Fristående gasbrasor

Pris:  21-36.500 kr inkl moms  (skorsten och installation tillkommer)

Ca 5 KW uteffekt

Skorsten från 4.000 kr beroende på längd

Inbyggd gasbrasa (lite mindre modeller)

Inbyggd gasbrasa 

Pris:  17-21.000 kr inkl moms (skorsten och installation tillkommer)

Ca 4 KW uteffekt

Pris:   29.500-54-5000 kr inkl moms (skorsten och installation tillkommer)

Ca 8-10 KW uteffekt

Inbyggd gasbrasa (dyraste modellen)

Pris:  54.500 kr inkl moms  (exkl skorsten och installation)

Några varianter av gasbrasor för att skapa inspiration och få en uppfattning om prisbild. Det som sedan tillkommer i leveransen från Faber är skorsten samt vissa mindre tillval man kan göra av kosmetisk karaktär. Kostnaden för skorstenen beror väldigt mycket på längden och hur den är utformad (med svängar etc). Flexibiliteten är väldigt stor när man utformar skorstenen. En enkel skorsten vid en gasbrasa som står mot en vägg och där man leder skorstenen rakt upp ett par meter och ut genom ytterväggen kostar ca 4.500 kr inkl moms

Installationskostnader:

För att installera en gasbrasa behöver man för det mesta bygglov från kommunen och efter att gasbrasan är klar behöver man ett godkännande från lokal sotare som ger sitt utlåtande till kommunen. Båda dessa instanser kostar ca 1.500 kronor och kan naturligtvis variera mellan kommuner och mellan sotarbolag. Men i storleksordningen 3.000 kr totalt borde vara rimligt.

När gasbrasan står på plats rekommenderar jag en lokal gasinstallatör för rördragning från gasflaska i gasskåpet fram till gasbrasan. Kostnad ca 5.000 kr (exkl rotavdrag) med en rördragning på 10 m och provtryckning av installationen. Vi tar fram förslag på installatörer till er. (tänk på rotavdraget)

Kostnad för gasolflaska/or och gasolskåp ca 4.000 kr vid en flaska och 6.500 kr vid två flaskor samt automatisk omkopplare mellan flaskorna.

Den kostnad som är svårast att prognostisera och där vi egentligen bara kan använda vår erfarenhet av vad det bör kosta är vid inbyggnad av brasan. Observera att en del modeller är fristående brasor och då slipper man av naturliga skäl stora delar av denna kostnad. Man kan naturligtvis själv göra detta arbetet om man är händig men det är viktigt att följa riktlinjer för avstånd till brännbart material etc. Vi ger rekommendationer på material och genomförande och har kontakt till lokal byggare som utfört inbyggnad av brasa. Kostnaden inkl material bör hamna kring 25.000-30.000 kr för den hantverkare som åtar sig att sätta brasan på plats, installera skorstenen samt bygga in brasan med en någorlunda enkel konstruktion. Här har man möjlighet till rotavdrag för arbetskostnaden.

Totala kostnaden (exkl rotavdrag) bör således hamna kring 85 - 95.000 kr om vi utgår från en brasa i prisklass 40.000 kr (inbyggd brasa).

För en fristående brasa hamnar slutkostnaden på ca 35-40.000 kr om man själv monterar skorstenen (vilket i princip innebär en håltagning genom yttervägg)

Höllvikens Gasol AB | Långeväg 244 | 236 91 Höllviken